Operatory relacyjne | Kurs Java

Operatory relacyjne

Operatory relacyjne w Javie

Operatory relacyjne służą do porównania ze sobą dwóch zmiennych lub literałów.

 • ==
  sprawdza równość wartości
 • !=
  różny
 • >=
  większy, bądź równy
 • <=
  mniejszy, bądź równy
 • >
  większy
 • <
  mniejszy

Powyższe operatory zwracają wartość logiczną: true lub false.

boolean v1 = 1==2; // v1 = false
boolean v2 = 2==2; // v2 = true
boolean v3 = 1!=2; // v3 = true
boolean v4 = 1<=2; // v4 = true 
boolean v5 = 1>=2; // v5 = false
boolean v6 = 1<2; // v6 = true

Przy porównaniach należy jednak pamiętać o typie porównywanych danych. Powinien on być taki sam dla obu argumentów lub ich typy powinny być ze sobą zgodne, przykładowo można porównać liczbę 2.5 typu float z liczbą 2 typu int, ale nie da się już porównać ich ze zmienną typu boolean. Dostalibyśmy wtedy wyjątek kompilacji.

Porównywanie ciągów znaków

W przypadku typów obiektowych np. klasy String, odpowiedzialnej za przechowywanie ciągu znaków, operatory relacyjne zachowują się w inny sposób. Operator równości (==), zamiast porównywać wartość ciągu znaków, weryfikuje czy porównywane obiekty znajdują się w tym samym miejscu w pamięci w komputerze. W efekcie czego nawet dla takich samych tekstów operator ten może (ale nie musi) zwrócić fałsz.

Natomiast do porównywania ze sobą stringów według wartości służy metoda: equals.

boolean v1 = "Hello World".equals("Ala ma kota"); // v1 = false
String text = "Hello World!";
boolean v2 = text.equals("Ala ma kota"); // v2 = false
kierunek java

Jak zostać programistą

8 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dostać pracę jako programista.

Jak zostać programistą
No comments
Share:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *