Operatory relacyjne | Kurs Java

Operatory relacyjne

Operatory relacyjne w Javie

Operatory relacyjne służą do porównania ze sobą dwóch zmiennych lub literałów.

 • ==
  sprawdza równość wartości
 • !=
  różny
 • >=
  większy, bądź równy
 • <=
  mniejszy, bądź równy
 • >
  większy
 • <
  mniejszy

Powyższe operatory zwracają wartość logiczną: true lub false.

Przy porównaniach należy jednak pamiętać o typie porównywanych danych. Powinien on być taki sam dla obu argumentów lub ich typy powinny być ze sobą zgodne, przykładowo można porównać liczbę 2.5 typu float z liczbą 2 typu int, ale nie da się już porównać ich ze zmienną typu boolean. Dostalibyśmy wtedy wyjątek kompilacji.

Porównywanie ciągów znaków

W przypadku typów obiektowych np. klasy String, odpowiedzialnej za przechowywanie ciągu znaków, operatory relacyjne zachowują się w inny sposób. Operator równości (==), zamiast porównywać wartość ciągu znaków, weryfikuje czy porównywane obiekty znajdują się w tym samym miejscu w pamięci w komputerze. W efekcie czego nawet dla takich samym tekstów operator ten może (ale nie musi) zwrócić fałsz.

Natomiast do porównywania ze sobą stringów według wartości służy metoda: equals.

Programista – Pytania rekrutacyjne

Lista pytań rekrutacyjnych, które pozwolą przygotować Ci się na rozmowę kwalifikacyjną.

No comments
Share:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *