String – konwertowanie i zamiana typów: Array, ArrayList, Char, Int, Integer

String – konwertowanie i zamiana typów

Konwertowanie i zamiana typów to fragment artykułu na temat klasy String. W tekście zebrane zostały fragmenty kodu pokazujące, w jaki sposób zamienić jeden typ danych na inny.

String to array

 1. Zamianę stringa na tablicę stringów można zrobić przy pomocy metody split.
  String str = "J a v a";
  String[] actualStringArray = str.split(" ");
  String[] expectedStringArray = {"J", "a", "v", "a"};
  assertArrayEquals(expectedStringArray, actualStringArray);
  
 2. Zamiana stringa na tablicę charów.
  str = "Java";
  char[] actualCharArray = str.toCharArray();
  char[] expectedCharArray = {'J', 'a', 'v', 'a'};
  assertArrayEquals(expectedCharArray, actualCharArray);

Array to String

 1. Zamiana przy pomocy metody: Arrays.toString
  String[] array = {"a", "b", "c"};
  String actualValue = Arrays.toString(array);
  String expectedValue = "[a, b, c]";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);
 2. Zamiana przy pomocy metody: String.join
  actualValue = String.join(", ", array);
  expectedValue = "a, b, c";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);
 3. Zamiana za pomocą Java Stream
  actualValue = Stream.of(array).collect(Collectors.joining(", "));
  expectedValue = "a, b, c";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);
 4. Zamiana z wykorzystaniem zwykłej pętli
  actualValue = "";
  for (int i=0; i<array.length; i++) {
    actualValue += array[i];
    if(i!=array.length-1){
      actualValue += ", ";
    }
  }    
  expectedValue = "a, b, c";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);
 5. Dla zagnieżdżonych tabel można wykorzystać metodę: Arrays.deepToString
  String[][] deepArray = {{"a"}, {"b"}, {"c"}};
  actualValue = Arrays.deepToString(deepArray);
  expectedValue = "[[a], [b], ]";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);

Char array to String

 1. Zamiana tablicy znaków (charów) na stringa przez konstruktor klasy String
  char[] charArray = {'J', 'a', 'v', 'a'};
  
  String actualValue = new String(charArray);
  String expectedValue = "Java";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);
 2. Zamiana przy pomocy metody: String.copyValueOf
  actualValue = String.copyValueOf(charArray);
  expectedValue = "Java";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);
 3. Zamiana przy pomocy metody: String.valueOf
  actualValue = String.valueOf(charArray);
  expectedValue = "Java";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);
 4. Zamiana przy pomocy metody: Arrays.toString
  actualValue = Arrays.toString(charArray);
  expectedValue = "[J, a, v, a]";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);

Array to ArrayList

 1. Zamiana za pomocą metody: Arrays.asList
  String[] array = {"J", "a", "v", "a"};
  List<String> actualValue = Arrays.asList(array);
  List<String> expectedValue = Arrays.asList(new String[]{"J", "a", "v", "a"});
 2. Zamiana za pomocą konstruktora i metody: Arrays.asList
  actualValue = new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
  
 3. Zamiana przez dodanie wszystkich elementów przy pomocy metody: Collections.addAll
  actualValue = new ArrayList<>();
  Collections.addAll(actualValue, array);
 4. Zamiana przez Java stream I
  actualValue = Stream.of(array).collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
 5. Zamiana przez Java stream II
  actualValue = Stream.of(array).collect(Collectors.toList());

ArrayList to array

 1. Zamiana przy pomocy metody: toArray tworzy tablicę z referencjami typu Object
  List<String> list = Arrays.asList("J", "a", "v", "a");
  String[] expectedValue = {"J", "a", "v", "a"};
  
  Object[] actualValue = list.toArray();
  Assert.assertArrayEquals(expectedValue, actualValue);
 2. Jeżeli do metody toArray przekażemy odpowiednią tablicę, zostanie ona uzupełniona wartościami z listy. W tym wypadku otrzymujemy tablicę referencji typu String.
  String[] actualValue = list.toArray(new String[list.size()]);
 3. Do metody można również przekazać pustą tablicę
  actualValue = list.toArray(new String[0]);
 4. Zamiana z wykorzystaniem Java stream
  actualValue = list.stream().toArray(String[]::new);
 5. Zamiana przy pomocy zwykłej pętli
  actualValue = new String[list.size()];
  for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
   actualValue[i] = list.get(i);
  }

Int to String

 1. Zamiana przez statyczną metodę: Integer.toString
  Integer i = 123;
  String actualValue = Integer.toString(i);
  String expectedValue = "123";
  assertEquals(expectedValue, actualValue);
 2. Zamiana przez statyczną metodę: String.valueOf
  actualValue = String.valueOf(i);
 3. Zamiana przez metodę: toString na obiekcie typu Integer
  actualValue = i.toString();
 4. Zamiana przez dodanie stringa
  actualValue = "" + i;

String to int

 1. Parsując string przy pomocy statycznej metody: Integer.valueOf otrzymamy obiekt typu Integer. Dla nierozpoznanych liczb zostanie wyrzucony wyjątek: NumberFormatException.
  String str = "123";
  Integer valueOf = Integer.valueOf(str);
  assertEquals(Integer.valueOf(123), valueOf);
 2. Metoda Integer.decode działa bardzo podobnie do valueOf
  Integer decode = Integer.decode(str);
  assertEquals(Integer.valueOf(123), decode);
 3. Parsując stringa przy pomocy statycznej metody: Integer.parseInt otrzymamy typ prosty int. Podobnie jak w przypadku metody valueOf można otrzymać wyjątek: NumberFormatException.
  int parseInt = Integer.parseInt(str);
  assertEquals(123, parseInt);
 4. Podczas parsowania stringów należy uważać na wyjątek: NumberFormatException. Taką sytuację można jednak obsłużyć z wykorzystaniem klasy Optional
  Optional<Integer> maybeInteger;
  try {
    maybeInteger= Optional.of(Integer.valueOf(str));
  } catch (NumberFormatException e) {
    maybeInteger = Optional.empty();
  }

   

 

kierunek java


20+ BONUSOWYCH materiałów z programowania

e-book – „8 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dostać pracę jako programista”,
e-book – „Java Cheat Sheet”,
checklista – „Pytania rekrutacyjne”
i wiele, wiele wiecej!

Jak zostać programistą

No comments
Share:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *