Zmienne i typy danych | Kurs Java

Zmienne i typy danych

Działanie praktycznie każdego z programów, ogólnie mówiąc, sprowadza się do przetwarzania danych. Dlatego jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinien posiąść programista, jest znajomość typów danych oraz możliwości ich obróbki.

Wprowadzenie do zmiennych

W każdym programie dane możemy przedstawić za pomocą literałów, zmiennych oraz stałych.

  • literał – to napis w programie bezpośrednio przedstawiający wartość danej, np. liczba: 123 albo ciąg znaków: Hello World.
  • zmienna – jest to natomiast symbol oznaczający wielkość, która może przyjmować różne wartości. Natomiast zbiór możliwych wartości jest to zakres tej zmiennej.
    Mówiąc bardziej technicznie: to, że zmienna jest symbolem oznacza, że jest swego rodzaju wskaźnikiem kierującym na obszar w pamięci komputera, w którym są zapisane różne dane, np. liczba.
  • stała – jest również symbolem oznaczającym pewną wielkość, jednak, w przeciwieństwie do zmiennej, nie może zmieniać swojej wartości podczas działania programu.

Java jest językiem silnie typowanym, czyli każda zmienna musi być określonego typu. Poszczególne typy danych zostaną omówione za chwilę, tymczasem w przykładzie posłużymy się typem dla liczb całkowitych: int.

Deklaracja i inicjalizacja zmiennych

W celu utworzenia zmiennej musimy ją najpierw zadeklarować, czyli podać jej typ, nadać jej nazwę oraz, opcjonalnie, zainicjować ją, czyli przypisać jej wartość.

[typ zmiennej] nazwaZmiennej = wartość;

[typ zmiennej] nazwaZmiennej;
nazwaZmiennej = wartość;
nazwaZmiennej = nowaWartość;

Tak, jak zaprezentowano na schemacie i przykładzie poniżej, zmienną można jednocześnie zadeklarować i zainicjować w jednej linii, ale można to również rozbić na dwa kroki.

Raz nadany typ dla zmiennej nie może zostać już zmieniony, czyli jeżeli zadeklarujemy zmienną jako typ int (liczba całkowita), to nigdy nie będzie można w niej już przechować, np. tablicy, czy ciągu znaków.

Wartość zmiennej, w przeciwieństwie do jej typu, jak sama nazwa wskazuje, może zmieniać się w czasie.

Jeżeli zmienna zostanie zadeklarowana, ale nie będzie jeszcze zainicjowana, czyli nie będzie podana jej wartość, i spróbujemy z niej skorzystać, np. próbując wyświetlić jej wartość, to dostaniemy błąd kompilacji.

 

Programista – Pytania rekrutacyjne

Lista pytań rekrutacyjnych, które pozwolą przygotować Ci się na rozmowę kwalifikacyjną.

No comments
Share:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *